انفجار مهیب در مسجدی در پشاور- گفت‌وگو با احمد سعید، دیپلمات پیشین