تنش میان نمایندگان طالبان در استانبول - فرزیا ثابتی، از انقره، گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۹