رد ویزای مهاجرتی افغان‌ها در امریکا-عباس اسدیان جزئيات می‌دهد

رد ویزای مهاجرتی افغان‌ها در امریکا عباس اسدیان، خبرنگار افغانستان اینترنشنال جزئيات می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۰۸