پرونده مرغ‌مسکه‌ای در دادگاه هند - زلمی آشنا، گزارش می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۲۰