فرمان رهبر طالبان برای اصلاح فکری جوانان-گفت‌وگو با کمال سادات، معین پیشین

فرمان رهبر طالبان برای اصلاح فکری جوانان گفت‌وگو با کمال سادات، معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۹