عقب ماندن اردوغان از رقیبان گفت‌وگو با فرزیا ثابتی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال