دیوید پترائوس: دلیل فروپاشی ارتش افغانستان، قطع کمک‌های امریکا بود- گفت‌وگو با صدیق صدیقی

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۲