تحریم‌های امریکا علیه روسیه-گفت‌وگو با رضا فرشی، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه استاکتون

تحریم‌های امریکا علیه روسیه گفت‌وگو با رضا فرشی، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه استاکتون

جمعه ۱۴۰۲/۱۲/۰۴