پایان نشست فعالان سیاسی و نمایندگان طالبان - گفت‌وگو با شینکی کروخیل

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۳۰