نکات عمده دیدار حامد کرزی با رزا اوتانبایوا - گزارشی از میرویس اوریا

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۴