تنظیم شرکت‌های دولتی-گفت‌وگو با مزمل شینواری

طالبان از تشکیل اداره مستقل برای تنظیم امور شرکت‌های دولتی خبر دادند گفت‌وگو با مزمل شینواری، کارشناس امور سیاسی و اقتصادی

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۱