جبهه متحد افغانستان در امریکا اعلام موجودیت کرد-گفت‌وگو با سلیم پیگیر

جبهه متحد افغانستان در امریکا اعلام موجودیت کرد گفت‌وگو با سلیم پیگیر، رئیس حزب متعهد فکری افغانستان

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۷