احمد مسعود در یک پیام صوتی: افغانستان به یک نظام سیاسی نامتمرکز نیاز دارد

۱۴۰۰/۷/۲

احمد مسعود رهبر جبهه ملی مقاومت می‌گوید که افغانستان به یک نظام سیاسی و اداری غیر متمرکز نیاز دارد. احمد مسعود در تازه ترین پیام صوتی‌اش می‌گوید برای عدالت، آزادی و حقیقت می‌جنگد و انگیزه برای چنین مبارزه‌ای را از پدرش، احمدشاه مسعود، گرفته است.

مخاطبان اصلی این پیام صوتی احمد مسعود، شرکت کنندگان کنفرانس «مسعود و آینده افغانستان» اند که در دانشگاه کمبریج بریتانیا برگزار شده است.

پربیننده‌ترین‌ها