سازمان جهانی صحت: تنها ۱۷ درصد از مراکز صحی افغانستان فعال است

۱۴۰۰/۷/۵

سازمان جهانی صحت اعلام کرده است که در حال حاضر تنها ۱۷ درصد از مراکز صحی افغانستان به شکل کامل فعال است. این سازمان گفته وضعیت پیش آمده بر مراقبت‌های اولیه و ضروری صحی، ریشه‌کن کردن فلج اطفال و واکسیناسیون کوید ۱۹ تاثیر می‌گذارد.

سازمان جهانی صحت همچنان گفته مبارزه با کرونا در افغانستان از هرنگاه، از جمله نظارت، آزمایش و واکسیناسیون کاهش یافته است.

۹ شفاخانه از میان ۳۷ شفاخانه مبارزه با کرونا کاملاً مسدود شده اند و روند واکسیناسیون به شدت کاهش یافته است. همینگونه ۱.۸ میلیون دوز واکسن کوید ۱۹ در کشور بدون استفاده باقی مانده است.
سازمان جهانی صحت همچنین به حمایت گسترده از سکتور صحت افغانستان ادامه می‌دهد. این حمایت شامل آموزش و تهیه تجهیزات برای ۱۳۰ شفاخانه و ۶۷ بانک خون خواهد بود.

پربیننده‌ترین‌ها