دومین کتاب در حمایت از "جبهه مقاومت ملی" در تاجیکستان منتشر شد

۱۴۰۰/۷/۷

انتشارات ادیب مربوط به وزارت فرهنگ تاجیکستان، کتابی را با عنوان "حماسه پنجشیر" در حمایت از جبهه مقاومت ملی پنجشیر منتشر کرده است.

این کتاب مجموعه‌ای از اشعار فارسی است که به ابتکار "دولت صفر" معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان تهیه شده است. این دومین کتاب در حمایت از جبهه مقاومت است.

پیش از این در دوشنبه کتاب "نامه‌هایی به پنجشیر" منتشر شده بود که دربرگیرنده پیامی از روشنفکران و جوانان خلاق تاجیکستان به جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود است.

پربیننده‌ترین‌ها