طالبان از جابه‌جایی صدها خانواده آواره از کابل به ولایت‌های شمالی خبر داد

۱۴۰۰/۷/۱۰

عبدالمتین رحیمزی، رئیس امور پناهندگان طالبان از جابه‌جایی بیش از هزار خانواده آواره از پارک شهر نو کابل به ولایت‌های شمالی خبر داد. به نقل از خبرگزاری انادولو، انتقال بیجاشدگان داخلی به همکاری سازمان‌های کمک‌رسانی صورت گرفته است.

قبل از سقوط دولت افغانستان، هزاران خانواده به دلیل درگیری‌ها به کابل آواره شدند. ماه گذشته، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از یک بحران بزرگ انسانی در افغانستان هشدار داد. بر اساس آمار این سازمان، تنها در سال ۲۰۲۰ نزدیک به ۳۰۰ هزار افغان به دلیل درگیری‌ها در داخل کشور آواره شده‌اند.

پربیننده‌ترین‌ها