هشدار مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره فروپاشی اقتصادی- اجتماعی افغانستان

۱۴۰۰/۷/۱۱

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار می‌دهد که نظام اقتصادی - اجتماعی افغانستان با خطر فروپاشی روبرو است.

جوزف بورل می‌گوید این فروپاشی، می‌تواند منجر به فاجعه انسانی در افغانستان شود.

او از طالبان می‌خواهد برای جلوگیری از این فاجعه، با شرایط جامعه جهانی کنار بیایند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در وبلاگ خود نوشته است: "افغاستان در حال تجربه بحران شدید انسانی و فروپاشی نظام اقتصادی- اجتماعی است که برای افغان‌ها‌، منطقه و امنیت بین‌المللی خطرناک است."

این مقام ارشد اروپایی گفته است که تسلط طالبان بر قدرت باعث شده است بهای مواد غذایی در این کشور به بیش از ۵۰% افزایش پیدا کند.

آقای بورل افزوده است که ۹ میلیارد دالر از ذخایر ارزی افغانستان در بانک‌های خارجی مسدود شده است و نظام بانک‌داری و صحی این کشور در آستانه فروپاشی قرار دارند.

او در صفحه‌اش نوشته است: "اگر شرایط به همین ترتیب ادامه پیدا کند، با نزدیک شدن زمستان خطر بروز فاجعه انسانی وجود دارد که به بروز مهاجرت گروهی به کشورهای همسایه افغانستان خواهد انجامید."

پربیننده‌ترین‌ها