بیجاشدگان جنگ‌های اخیر افغانستان کمک می‌خواهند

۱۴۰۰/۷/۱۲

آوارگان جنگ‌های اخیر افغانستان، خواهان کمک فوری سازمان ملل و جامعه بین‌المللی شده‌اند.

به گزارش رویترز از زمان به قدرت رسیدن طالبان فقر و گرسنگی به سرعت در حال افزایش است.

سازمان ملل گفته‌ است تنها در ماه‌های اخیر و در پی آمدن طالبان، نیم میلیون نفر در افغانستان بیجا شده‌اند.

این سازمان می‌گوید اگر خدمات صحی، آموزشی و اقتصاد افغانستان فرو بپاشد، شمار بیجا شدگان به مراتب بیشتر خواهد شد.

پربیننده‌ترین‌ها