معرفی ۳۸ مقام دیگر در دولتی که باز هم همه‌شمول نشد

۱۴۰۰/۷/۱۲

گروه طالبان، ۳۸ مقام دیگر در اداره‌های مختلف دولتی تعیین کرده است.

مولوی عبدالکبیر از فرماندهان عمده طالبان معاون رئیس‌الوزرا شده است.

سایر افراد در مقام‌هایی مانند معین وزیر و فرماندهی قول اردوها تعیین شده‌اند.

همه تعیینات جدید از اعضای طالبان و تقریباً همه از یک قوم‌اند.

پربیننده‌ترین‌ها