نخست وزیر ایالت پنجاب هند حمله طالبان بر عبادتگاه سیک‌ها در کابل را محکوم کرد

۱۴۰۰/۷/۱۵

چارنجیت سینگ چانی، نخست وزیر ایالت پنجاب هند با انتشار یک توییتر حمله دو روز پیش افراد مسلح طالبان به عبادتگاه سیک‌ها در کابل را محکوم کرد. او از آقای سوبراهمانیان جایشینکر وزیر خارجه هند خواست بررسی و بهبود وضعیت جامعه سیک‌های افغانستان را در اولویت کارهای خود قرار دهد.

جنگجویان طالبان روز سه شنبه ۱۳ میزان وارد عبادتگاه سیک‌های افغانستان در کارته پروان کابل شدند و کمره‌های امنیتی و قفل‌ها را شکستند.

با تسلط طالبان بر افغانستان، زندگی اقلیت‌های مذهبی هم دگرگون شده است. جمعیت سیک‌های افغانستان که زمانی به ۲۰۰ هزار نفر می رسید، در حال حاضر انگشت شمار است. چند روز قبل آخرین یهودی باقیمانده در افغانستان هم این کشور را ترک کرد و گفت در حاکمیت طالبان جانش در خطر است.

پربیننده‌ترین‌ها