افغان‌های فراری از دست طالبان ۵ میلیون بار به بریتانیا زنگ زدند

۱۴۰۰/۷/۱۸

آمار منتشر شده توسط بریتانیا نشان می‌دهد که افغان‌های فراری از دست طالبان در روزهای پس از سقوط کابل ساعتی ۱۱ هزار و ۷۰۰ بار با شماره اعلام شده از سوی دولت بریتانیا تماس گرفته‌اند.

در مجموع به آن شماره بیش از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بار زنگ آمده و مردم بابت این تماس‌ها پول داده‌اند.

دولت بریتانیا در روزهایی که عملیات تخلیه میدان هوایی کابل در حال انجام بود، یک شماره تلفن معرفی کرده بود که افغان‌های خواهان خروج با آن تماس بگیرند.

این شماره از داخل بریتانیا بود و تماس گیرندگان در افغانستان، بابت هر بار تماس با این شماره پول می‌پرداختند.

گزارش‌هایی وجود داشت که کمتر کسی موفق می‌شد با کمک این شماره با کسی گپ بزند، بلکه بیشتر یک پیام ضبط شده طولانی پخش می‌شد که توضیحاتی درباره برنامه کمک به افغان‌ها، به زبان انگلیسی می‌داد.

پربیننده‌ترین‌ها