بحرانی انسانی در افغانستان موضوع اصلی نشست ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان

۱۴۰۰/۷/۲۰

رهبران ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان در نشست رم درباره افغانستان بحث می‌کنند.

نگرانی درباره فاجعه رو به روشد انسانی درپی آمدن طالبان به قدرت موضوع مهم گفتگوی سران گروه ۲۰ است.

افغانستان سال‌هاست که از خشکسالی و فقر ناشی از چندین دهه جنگ رنج می‌برد و آمدن طالبان وضعیت را بدتر کرده است.

پربیننده‌ترین‌ها