پاکستان اتهام انحصاری کردن پرواز میان کابل - اسلام‌آباد را رد کرد

۱۴۰۰/۷/۲۰

اداره هوانوردی پاکستان، گزارش رسانه‌های افغانستان درباره جلوگیری از پرواز هواپیماهای شرکت کام‌ایر به اسلام‌‌آباد را رد کرد.

در پی توقف پروازهای شرکت کام‌ایر به اسلام‌آباد، گزارش شد که بهای تکت هواپیمایی ملی پاکستان (PIA) که زمانی ۱۵۰ دالر بود، اکنون به حدود ۲۵۰۰ دالر رسیده است.

اداره هوانوردی ملکی افغانستان هشدار داده است که اگر پاکستان به هواپیماهای افغانی اجازه پرواز ندهد، افغانستان در برابر هواپیماهای پاکستانی اقدام متقابل خواهد کرد.

پربیننده‌ترین‌ها