صلیب سرخ خواستار حمایت فوری و دراز مدت برای جلوگیری از فاجعه انسانی در افغانستان شد

۱۴۰۰/۷/۲۰

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از سران گروه ۲۰ خواسته است برای حل مشکلات رو به رشد افغان‌ها به‌دنبال راه‌حل فوری و دراز مدت باشند.

این کمیته از سران گروه ۲۰ که در رم جلسه‌ای برای افغانستان گذاشته‌اند خواست از این فرصت مهم برای جلوگیری از قوع فاجعه انسانی در افغانستان استفاده کنند.

پربیننده‌ترین‌ها