مکرون به امامعلی رحمان: در برابر عواقب قدرت‌گیری طالبان از تاجیکستان حمایت می‌کنیم

۱۴۰۰/۷/۲۱

رئیس جمهور فرانسه در دیدار با رئیس جمهور تاجیکستان گفته هر دو کشور در مسائل افغانستان دغدغه‌های مشترکی دارند. این دو کشور حامی جبهه مقاومت می‌گویند که دولت طالبان فراگیر نیست.امانوئل مکرون به امامعلی رحمان قول داد که در مقابله با عواقب قدرت‌گیری طالبان به دوشنبه کمک می‌کند.

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه روز چهارشنبه، ۲۱ میزان میزبان امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان در کاخ الیزه بود.

پس از تسلط طالبان بر افغانستان و جنگ آنان با نیروهای مقاومت ملی پنجشیر، رئیس جمهور تاجیکستان موضع شدیدی در برابر این گروه گرفت به طوری که طالبان دوشنبه را متهم به دخالت در امور داخلی افغانستان کرد.

امانوئل مکرون به امامعلی رحمان قول داد که در مقابله با عواقب قدرت‌گیری طالبان به دوشنبه کمک می‌کند. به گزارش خبرگزاری بارونس، آقای رحمان نیز فرانسه را شریک قابل اعتماد در اروپا خواند.

پربیننده‌ترین‌ها