حساب بانکی سرپرست پیشین بانک مرکزی مسدود شد

۱۴۰۰/۷/۲۲

بانک مرکزی افغانستان که در کنترل کامل طالبان است، حساب بانکی اجمل احمدی سرپرست پیشین بانک مرکزی را با ۶.۵ میلیون افغانی مسدود کرد. منابع به روزنامه هشت صبح گفته‌اند احمدی هنگام فرار از کابل نتوانست پول خود را از بانک بردارد و به دالر تبدیل کند.

بانک مرکزی افغانستان همچنین کمیته‌ای را برای بررسی افرادی که در دوران تصدی اجمل احمدی استخدام شده‌اند، تشکیل داده است. آقای احمدی سرپرست پیشین بانک مرکزی در دوره دوم ریاست جمهوری اشرف غنی بود. او با وجودیکه از نمایندگان مجلس رای اعتماد نگرفته بود، به کار خود ادامه داد.

پربیننده‌ترین‌ها