مسئول اجرایی بخش زنان سازمان ملل: زنان افغان خواستار حضور در تمام زمینه‌های زندگی هستند

۱۴۰۰/۷/۲۷

سیما بحوث، مسئول اجرایی بخش زنان سازمان ملل از دیدار با شماری از زنان افغانستان خبر داده و گفته زنان افغانستان خواهان حضور در تمام زمینه‌های زندگی هستند. فوزیه کوفی نیز در تویترش گزارشی از این دیدار نشر کرده و نوشته باید در همه استراتیژی‌های مربوط به افغانستان با زنان مشوره شود.

زیرا مشارکت سیاسی زنان برای افغانستان با ثبات و صلح‌آمیز ضروری است.

پربیننده‌ترین‌ها