سیگار: حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار نیروی امنیتی افغانستان در دفاع از دولت کشته شدند

۱۴۰۰/۸/۱۴

اداره بازرسی آمریکا در امور بازسازی افغانستان به نقل از مارک میلی، رئیس ستاد کل ارتش آمریکا گزارش داده که در ۲۰ سال گذشته، حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار نیروی امنیتی کشور به شمول سربازان اردوی ملی و پلیس افغانستان در دفاع از دولت کشته شدند.

دولت افغانستان با فرار غنی به سرعت فروپاشید.

پربیننده‌ترین‌ها