سراج‌الدین حقانی: می‌خواهیم روابط مثبتی با جهان داشته باشیم

۱۴۰۰/۸/۱۷

سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله طالبان گفته است می‌خواهد روابط مثبتی با جهان داشته باشد.

آقای حقانی همچنین گفته که طالبان آماده اعتمادسازی با سایر کشورهاست.

وزیر داخله طالبان افزوده است:جنگ ما جنگ آزادی بود که حق مشروع ما بود.

سهیل شاهین، نماینده معرفی شده طالبان برای سامان ملل به نقل از آقای حقانی نوشته که گفته طالبان به توافق دوحه متعهد است و این گروه تهدیدی برای کسی نیست.

سراج‌الدین حقانی، از اعضای ارشد شبکه حقانی متهم به دست داشتن در مرگبارترین حملات این گروه در افغانستان است.

امریکا برای سر او پنج میلیون جایزه تعیین کرده بود و پس از تصدی مقام وزارت داخله، این جایزه را دوبرابر کرد.

پربیننده‌ترین‌ها