ساختمان پارلمان افغانستان به کمیسیون تصفیه صفوف طالبان واگذار شد

۱۴۰۰/۸/۲۱

ساختمان پارلمان افغانستان به صورت موقت به کمیسیون تصفیه صفوف طالبان اختصاص داده شد. اعضای این کمیسیون روز جمعه وارد پارلمان شدند و نشست خود را برگزار کردند.

آنان وظیفه دارند افرادی را که در این گروه بر خلاف اصول عمل می‌کنند، شناسایی و از صفوف خود بیرون کنند.

پربیننده‌ترین‌ها