طالبان به کارمندان ۶۹ مکتب قندهار گندم داد

۱۴۰۰/۸/۲۲

مقامات طالبان اعلام کردند به پرسونل معارف قندهار گندم توزیع می‌کنند و تا به حال به کارمندان ۶۹ مکتب این ولایت گندم دادند.

در کابل هم توزیع گندم در بدل کار آغاز شده است.

با گذشت سه ماه از روی کار آمدن طالبان نقدینگی در بازار افغانستان کم شده و فقر و گرسنگی افزایش پیدا کرده است.

پربیننده‌ترین‌ها