ریاست پاسپورت ننگر‌هار از مردم روزانه بیش از ۲۰۰ هزار درخواست دریافت می‌کند

۱۴۰۰/۸/۲۸

ریاست پاسپورت ولایت ننگرهار روزانه بیش از ۲ هزار درخواست از مردم دریافت می‌کند؛ این در حالی است که ظرفیت صدور پاسپورت این اداره بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ دفترچه است.
نادر ودان، رئیس این ریاست می‌گوید تا وقتی این درخواست‌ها بررسی و انجام نشوند، درخواست جدیدی از متقاضیان تحویل گرفته نمی‌شود.

با تشدید فقر و گرسنگی بر اثر آشفتگی سیاسی در افغانستان، بسیاری از مردم کوشش می‌کنند تا کشور را ترک کنند.

پربیننده‌ترین‌ها