رسانه‌های پاکستانی؛ دفتر سیاسی در خارج و ایجاد نظام اسلامی، خواسته طالبان پاکستان از دولت

۱۴۰۰/۹/۱

روزنامه اکس‌تریبون نوشته است که ایجاد نظام اسلامی در پاکستان و اجازه گشایش دفتر سیاسی در خارج، دو خواسته عمده طالبان پاکستانی از حکومت بوده است.

اسلام‌آباد هنوز این خواسته‌ها را نپذیرفته است.

میانجیگری طالبان افغان در گفتگوهای صلح اسلام‌آباد و طالبان پاکستان به آتش‌بس کمک کرد.

بر اساس این گزارش گفتگوها به ابتکار حکومت طالبان، به خصوص شبکه حقانی شروع شده که یک دور آن در کابل و دو دور دیگر در ولایت خوست برگزار شده است.

به گفته منابع این روزنامه، تحریک طالبان پاکستان در این گفتگوها سه درخواست مطرح کرده‌اند که گشایش دفتر سیاسی این گروه در کشور سومی و برقراری نظامی اسلامی در پاکستان دو مورد مهم آن است.

اما اسلام‌آباد گفته که در پاکستان برای برقراری نظام شریعت طبق روایت این گروه از اسلام جایی نیست.

پربیننده‌ترین‌ها