مقام طالبان: جهان با تاکید بر تشکیل حکومت فراگیر، ما را اذیت می‌کند

۱۴۰۰/۹/۳

عضو بورد مشورتی وزارت تحصیلات عالی طالبان می‌گوید جهان با تاکید بر تشکیل حکومت فراگیر "ما را اذیت می‌کند".

مولوی شاه‌محمد در تلویزیون ملی افغانستان که در اختیار طالبان است ادعا کرد که حکومت فعلی این گروه در کابل همه‌شمول است و افراد از هر قوم و مذهب و زبان در آن حضور دارند.

مولوی شاه‌محمد گفت: امارت اسلامی حکومت را غصب نکرده و نمی‌کند.

او با تاکید بر اینکه در چند ارگان حکومتی طالبان به عنوان مشاور حضور دارد، گفت ملاک استخدام در همه جا این است که افراد ظرفیت و شایستگی داشته باشند و به دین و وطن وفادار باشند.

مولوی شاه‌محمد گفت: این همه‌شمولی که دنیا ادعا می‌کند، مردم ما را اذیت می‌کنند.

او به حکومت قبلی افغانستان اشاره کرد و گفت: ما نظام همه‌شمول شما را هم دیدیم، دموکراسی شما و حقوق بشرتان را هم دیدیم.

ادعای همه‌شمول بودن حکومت طالبان،‌ در حالی از سوی یک مشاور ارشد این گروه و در رسانه رسمی آن مطرح می‌شود که هیچ عضو غیرسنی مذهب و هیچ هزاره‌ای در کابینه طالبان حضور ندارد و در کنار دو - سه تاجیک و ازبک، اکثریت مطلق وزیران و اعضای کابینه از میان پشتون‌ها انتخاب شده‌اند.

همچنین در سطح کابینه و رهبری ادارات دولتی گروه طالبان،‌ هیچ مقامی، حتی در حد مدیر و آمر به زنان داده نشده است.

تشکیل حکومت فراگیر در کنار رعایت حقوق زنان و اقلیت‌ها، از شرط‌های اصلی جامعه جهانی برای به‌رسمیت شناختن این گروه و رابطه با آن است.

پربیننده‌ترین‌ها