طالبان از ساخت دوباره مارکیت تجارتی خیرخواه در کابل خبر می‌دهد

۱۴۰۰/۹/۷

مولوی احمد جان احمدی، رئیس اداره امور طالبان می‌گوید که مارکیت خیرخواه با هزینه ۳۲.۸ میلیون دالر از سوی بخش خصوصی اعمار می‌شود و کار فنی آن را اداره امور پیش خواهد برد.
به گزارش آژانس باختر، این مارکیت برای ۳۰ سال مربوط بخش خصوصی و پس از آن به دولت تعلق می‌گیرد.

بیش از ۸۰۰ دکان مارکیت خیرخواه در پی یک آتش‌سوزی در اوایل عقرب سال ۱۳۹۷ حریق شد.