انس حقانی از رفیقان قدرت طلب شکایت کرد

۱۴۰۰/۹/۷

انس حقانی، عضو برجسته طالبان در توییتی کنایه‌آمیز به زبان‌های انگلیسی، فارسی، پشتو و عربی، به «دوستانی» اشاره کرده که بخاطر قدرت «دوستان عزیز» را از دست می‌دهند. او با لحنی نصیحت آمیز، «مقام و منصب» را «عارضی و فریبنده» دانسته که برخی، رفیقان نزدیک خود را برای آن از دست می‌دهند.

حقانی با لحن شماتت بار می‌گوید، «وقتی آنها از اریکه‌ قدرت فرو افتند، به دوستان پیشین شان باز می‌گردند، اما در دل‌ دوستان پیشین مقام قبلی را نمی‌داشته باشند.»

پیش از این خبرهایی درباره اختلافات میان رهبران طالبان و شبکه حقانی درباره تشکیل حکومت در افغانستان منتشر شده بود.