نیویارک تایمز: خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر از طالبان غرامت می‌گیرند

۱۴۰۰/۹/۸

وکلای برخی از خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر در حال گفتگو با حکومت امریکا برسر دریافت غرامت از طالبان‌اند و می‌خواهند این پول از دارایی‌های مسدود بانک مرکزی افغانستان پرداخت شود. بنا به حکم دادگاه، طالبان به خاطر این حادثه، باید به این خانواده‌ها ۷ میلیارد دالر بپردازد.

۱۵۰ خانواده امریکایی که عزیزان خود را در این رویداد تروریستی از دست داده بودند، ۲۰ سال پیش از طالبان و القاعده به دادگاهی در امریکا شکایت برده و خواستار دریافت غرامت شدند.

به گزارش روزنامه نیویارک تایمز، وزارت عدلیه امریکا تا روز جمعه فرصت دارد که تصمیم خود را در مورد این حکم اعلام بدارد. در عین حال، این وزارت می تواند یا خیردر حال بررسی طرح این خانواده‌ها در مورد نحوه تقسیم پول غرامت‌اند.

منابعی حکومتی به این روزنامه گفته‌اند که حکومت بایدن به این سوال باید پاسخ دهد که چطور بدون به رسمیت شناختن رژیم طالبان به عنوان حکومت مشروع افغانستان، از دارایی های مسدود حکومت پیشین افغانستان در بانک مرکزی امریکا به این خانواده ها غرامت پرداخت شود.

بر اساس قانون، حکومت امریکا می‌تواند بر بنیاد اصل «منافع ملی» خواستار تجدیدنظر در این حکم دادگاه شود.

منابع رسمی ناشناس می‌گویند حکومت بایدن خانواده‌های قربانیان را مستحق دریافت غرامت مالی از طالبان می‌داند اما در عین حال، بحران بشری و فروپاشی اقتصادی افغانستان ایجاب می‌کند که بخشی از این پول برای حل این مشکلات مردم افغانستان مصرف شود.

پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان در حالی به مرحله اجرا نزدیک می‌شود که طالبان تلاش‌های سیاسی گسترده‌ای را با حمایت دولت‌های منطقه، برای آزاد کردن دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در امریکا به راه انداخته است.