منابع در د افغانستان بانک: ۱۳ کارمند بلندپایه بانک مرکزی افغانستان برکنار شده‌اند

۱۴۰۰/۹/۸

منابع در بانک مرکزی افغانستان می‌گویند دست‌کم ۱۳ کارمند بلندپایه این بانک از کار برکنار شده‌اند.

دلیل برکناری این کارمندان، استخدام غیرقانونی، خلاف مقررات و بدون رقابت آزاد از سوی اجمل احمدی، رییس پیشین بانک مرکزی خوانده شده است.

پرونده ۸۳ کارمند دیگر نیز زیر بررسی قرار دارد.

به گفته این منابع در میان برکنارشد‌گان، یاسین وکیلی، دستیار اجرایی آقای احمدی، شاه‌مقصود بابک، آمر عمومی تکنالوجی معلوماتی، نورالله مایار، معاون عملیات بانکی، عیسی مایار، آمر عمومی هماهنگی زون‌ها، عبدالکریم ملکیار، رییس روابط بین‌الملل و احمدشاکر ولی، رییس سیستم تادیات بانک مرکزی شامل نیز شامل‌اند.

این تصمیم در نخستین جلسه هیات اجرایی طالبان در بانک مرکزی گرفته شده است.

به گفته منابع پرونده ۸۳ کارمند دیگر که گفته می‌شود به صورت غیرقانونی توسط رییس پیشین بانک مرکزی استخدام شده‌اند زیر بررسی است و قرار است این هفته در باره آن تصمیم گرفته شود.