رییس ام‌آی۶: حتی اگر همه رهبران طالبان جاسوس ما بودند سرعت سقوط کابل را پیش‌بینی نمی‌کردیم

۱۴۰۰/۹/۹

رییس سرویس استخبارات خارجی بریتانیا (MI6) می‌گوید فروپاشی نظام افغانستان یک خطای استخباراتی نبود

ریچارد مور به رادیو۴ بی‌بی‌سی گفت: حتی اگر همه اعضای شورای رهبری طالبان جاسوس ما بودند نمی‌توانستیم سرعت سقوط کابل را پیشبینی کنیم چرا که خود طالبان هم انتظار چنین سرعتی را نداشتند.

او گفت ارزیابی‌ها از سرعت سقوط کابل پس از خروج نیروهای امریکایی اشتباه بوده اما توصیف سقوط کابل به عنوان یک شکست استخباراتی، زیاده‌روی است.

آقای مور گفت: هیچ‌یک از ما پیشبینی نمی‌کردیم که کابل به این سرعت سقوط کند.

رییس استخباراتی خارجی بریتانیا گفت: صادقانه بگویم، حتی اگر ما همه اعضای شورای رهبری طالبان را هم به عنوان مامور مخفی (جاسوس) خود استخدام کرده بودیم، باز هم نمی‌توانستیم پیش‌بینی کنیم که کابل به این سرعت سقوط می‌کند؛ چرا که خود طالبان هم انتظار این سرعت را نداشتند.

ریچارد مور ابراز نگرانی کرد که پیروزی طالبان باعث افزایش روحیه عناصر افراطی در جهان و همچنین حکومت‌ها مسکو، پکن و تهران شود.