علمای شیعه در دیدار با طالبان: اهل تشیع جایگاه خود را در دولت داشته باشد

۱۴۰۰/۹/۱۰

نمایندگان شورای علمای اهل تشیع در دیدار با عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان تاکید بر تفاهم کردند. عالمی بلخی به نمایندگی از این شورا به حنفی گفت باید تفاهم و تحمل داشته باشیم و اهل تشیع نقش و جایگاه خود را در دولت داشته باشد.

در کابینه طالبان هیچ شیعه‌ای حضور ندارد.