برنامه غذایی سازمان ملل برای ۲۴ میلیون افغان درخواست کمک فوری کرد

۱۴۰۰/۹/۱۱

برنامه غذایی سازمان ملل متحد با انتشار یک بیانیه، از کشورهای جهان خواست که همزمان با افزایش گرسنگی در افغانستان، ۲.۶ میلیارد دالر در اختیار این سازمان قرار دهند. به گفته این نهاد، به طور بی‌ سابقه‌ای ۲۳ میلیون نفر، نیازمند کمک های عاجل غذایی در افغانستان اند.

این سازمان می‌گوید میلیون‌ها کودک افغان در معرض گرسنگی شدید و پیامدهای سوءتغذیه قرار دارند. با افزایش قیمت گندم، نرخ نان خشک ۸۰ درصد بالا رفته است.
در بیانیه این نهاد آمده است که بالارفتن نرخ فقر و گرسنگی به خصوص در مناطق روستایی افغانستان ناشی از خشکسالی دوامدار، فروپاشی اقتصادی، اپیدمی کرونا و سقوط حکومت به دست طالبان است.