حامد کرزی: طالبان اکنون دولت افغانستان است

۱۴۰۰/۹/۱۱

حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان در مصاحبه با بی‌بی‌سی بار دیگر طالبان را «برادر»‌ خطاب کرد و گفت :«من در زمان ریاست جمهوری‌ام طالبان را برادرانمان خواندم. حالا هم با همان نیتی که در ذهن داشتم، آن‌ها را برادر می‌خوانم». کرزی همچنان گفت که طالبان اکنون دولت افغانستان است.

کرزی یادآور شد که با طالبان دیدارهایی داشته و آنها در بسیاری از مسائل تغییر کرده‌اند. او به عنوان مثال از بازگشت زنان به کار و بازشدن مکاتب و همچنان پرچم ملی یاد کرد. کرزی گفت که درباره بازگشت دختران به تحصیل و حتا دانشگاه با طالبان حرف زده است و این گروه گفته که چنین چیزی در آینده انجام خواهد شد. او خطاب به دخترانی که از مکتب بازمانده‌اند گفت:‌ «بیرون برآیید و درس‌ بخوانید و شجاع باشید».

کرزی در بخش دیگری از مصاحبه‌اش گفت که همه ما برادر هستیم و همه مردم افغانستان رنج دیده‌اند. او گفت:‌ «افغانستان با نام مبارزه با طالبان توسط نیروهای خارجی بمباران شد».

با این حال کرزی با اشاره به ایالات متحده و جو بایدن گفت:‌ «بهتر است برگردند و مردم افغانستان را کمک کنند. آنها و متحدانشان و جامعه بین‌المللی باید کمک کنند». او با صراحت گفت که ایالات متحده و جامعه بین‌المللی باید با طالبان کار کنند زیرا این گروه حالا دولت افغانستان است.