احمد سرمست: نوای موسیقی در افغانستان خاموش شده است

۱۴۰۰/۹/۱۲

بنیانگذار و رییس پیشین انستیتوت ملی موسیقی افغانستان می‌گوید بسیاری از نوازندگان این کشور ابزار موسیقی‌شان را مخفی کرده و در ترس زندگی می‌کنند.

احمد سرمست به رویترز گفت موسیقی در فضای افغانستان خاموش شده است، هرچند طالبان فرمان رسمی درباره آموزش یا ممنوعیت آن منتشر نکرده است.

بنیانگذار انستیتوت ملی افغانستان که به پرتگال مهاجرت کرده می‌گوید زمینه خروج صدها تن از هنرجویان و خانواده‌های‌شان را از افغانستان فراهم کرده است.

طالبان با ورود به کابل در کنار مختل کردن روند عادی نشرات رسانه‌های افغانستان، انستیتوت ملی موسیقی و سایر دانشکده‌های هنر و موسیقی را در این کشور تعطیل کردند.

تصاویری نیز از تخریب وسایل موسیقی انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به‌دست طالبان چند روز پس از داخل شدن جنجگویان این گروه در کابل، در شبکه‌های اجتماعی دست به‌دست شد.

هرچند به گفته آقای سرمست طالبان فرمان رسمی در باره وضعیت هنر و موسیقی در افغانستان صادر نکرده، اما پخش موسیقی یا آوازخوانی در مراسم عروسی در بسیاری شهرهای افغانستان منع شده است.