بحران مسکن دست و پای پناهندگان افغان در امریکا را بسته است

۱۴۰۰/۹/۲۴

پناهندگان افغان زندگی جدید را با دلتنگی برای چیزهای از دست رفته و البته مشکل مسکن مناسب در شهرها و روستاهای امریکا آغاز می‌کنند. روزنامه نیویارک تایمز در مصاحبه با تعدادی از این افغانها می‌نویسد که تشویش زندگی در غربت در آنها جای خود را به یافتن مسکن مناسب و ارزان داده است.

سازمان‌های حامی مهاجرین با تقلای بسیار منازل کرایی برای پناهندگان تازه وارد افغان در شهرهای گرانقیمتی چون لس آنجلس پیدا می‌توانند. در برخی شهرهای کوچک که کرایه مسکن پایین است، خانه کرایی کافی برای شمار زیاد پناهندگان افغان وجود ندارد.

همه گیری کرونا و شکایت از تبعیض در دادن اجاره به خارجی‌ها مشکل مسکن را برای آنان بیشتر ساخته است.

اگرچه این پناهندگان افغان امیدوار‌ند که پس از خروج از پایگاه‌ها در خانه‌های کرایی مناسب جا به جا شوند، اما برخی از آنان که تعداد شان زندگی مرفه‌ای در افغانستان داشتند، فعلا در زیرزمین خانه‌ها، مسافرخانه‌ها و هوتل‌های ارزان قیمت اسکان داده شده اند.

کرینا بلک، مدیر یک مرکز کمک به اسکان مهاجرین در ایالت نوادا به نیویارک تایمز گفت: «واقعا نمی‌دانیم با اسکان این همه پناهنده چه کار کنیم. آنها به امید زندگی ثابت در خانه‌های مناسب از آنجا بیرون می‌شوند اما ما برای یافتن خانه‌هایی با اجاره کوتاه مدت تقلا داریم.»

اما مشکل در اینجاست که مالکان خانه‌ها کمتر مایل به دادن منازل خود به کرایه به افراد خارجی بدون کار و اسناد مناسب اقامت و با خانواده‌های پرجمعیت اند.

تا اکنون بیش از ۴۰ هزار پناهنده افغان از هفت پایگاه نظامی در خاک امریکا بیرون شده است و ۳۰ هزار افغان دیگر در انتظار تکمیل روند اسکان در ایالت‌های مختلف این کشور می‌باشد.