داکتران و کادر صحی شفاخانه ایبک ولایت سمنگان دست به اعتصاب زدند

۱۴۰۰/۹/۲۵

داکتران و کادر صحی شفاخانه شهر ایبک، مرکز ولایت سمنگان روز پنجشنبه، ۲۵ قوس دست به اعتصاب زدند. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفته‌اند که اعتصاب داکتران به دلیل پرداخت نشدن تنخواه‌ آنان است. این در حالی است که نهادهای بین‌المللی گفته‌اند مستقیما معاش کادر صحی را می‌پردازند.