خبرگزاری آناتولی:‌ داعش از فقر مردم افغانستان سودجویی می‌کند

۱۴۰۰/۹/۲۵

خبرگزاری آناتولی از ولایت کنر گزارش داده داعش از فقر در افغانستان سود می‌برد و به مردم بیکار پول پیشکش می‌کند تا آنان را جذب کند.به گفته یکی از ساکنان کنر، داعش به مردم فقیر ماهانه ۳۰ تا ۵۰ هزار افغانی پیشکش می‌کند اما مردم از پذیرفتن آن خودداری می‌کنند چون ازطالبان می‌ترسند.