یک زن افغان در بریتانیا یکی از سفیران روز جهانی مهاجران شد

۱۴۰۰/۹/۲۶

سارا احمدی، یک زن افغان در ساندرلند بریتانیا به عنوان یکی از سفیران روز جهانی مهاجران در سال ۲۰۲۱ انتخاب شد. ۱۸ دسامبر روز جهانی مهاجران است. این روز در سال ۲۰۰۰ در مجمع عمومی سازمان ملل به خاطر اهمیت نقش مهاجران در اجتماعات محلی، نامگذاری شد.

به گزارش Newcastle Chronicle، خانم سارا احمدی ۲۰ سال پیش از افغانستان به بریتانیا رفت و مشغول کمک به پناهندگان شد. در بیوگرافی خانم احمدی آمده که او در افغانستان سردبیر مجله‌ای به نام زنان و رئیس مرکز آموزشی زنان بوده است.

این زن افغان در حال حاضر مدیر پروژه‌ای در شمال غرب بریتانیا است که به پناهندگان کمک می‌کند تا کار و شغل خود را راه بیندازند.