جمعیت اصلاح افغانستان حمله بر عبدالسلام عابد را محکوم کرد

۱۴۰۰/۹/۲۶

جمعیت اصلاح افغانستان حمله بر عبدالسلام عابد، خطیب مسجد جامع عبدالرحمن را محکوم کرد. این عالم دین و چند تن از همراهان او امروز در یک انفجار در کابل زخمی شدند. عبدالصبور فخری رئیس جمعیت اصلاح افغانستان می‌گوید کشوری که در و پیکر نداشته باشد، هر کسی به آن دست درازی می‌کند.

هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.