حقوقدان ایرانی نامزد پست گزارشگر ویژه حقوق بشر برای افغانستان شد

۱۴۰۰/۹/۲۶

لیلا علی‌کرمی از ایران یکی از نامزدان برای پست گزارشگر ویژه حقوق بشر افغانستان است. شورای حقوق بشر سازمان ملل، درنشست آتی که اواخر ماه فبروری در جنیوا برگزار می‌شود، گزارشگر ویژه حقوق بشر برای افغانستان را تعیین می‌کند. لیلا علی‌کرمی شهروند ایران و بریتانیاست و دکترای حقوق دارد.

علاوه بر علی‌کرمی سیزده کاندیدای دیگر از جمله سامان ضیا ظریفی، شهروند امریکا و ایران نیز دیده می‌شود. نام احمد شهید، گزارشگر سابق حقوق بشر برای ایران نیز در این فهرست است.