نیروهای امنیتی روسیه یک حامی داعش را در خوابگاه‌ دانشجویان دستگیر کرد

۱۴۰۰/۹/۲۶

رسانه‌های روسیه گزارش دادند که نیروهای امنیتی روسیه یک دانشجوی حامی داعش را در یکی از خوابگاه‌های دانشجویی مسکو دستگیر کردند. طبق گزارش‌ها، فرد دستگیر شده شهروند آسیای مرکزی است.او متهم به دعوت دانشجویان برای پیوستن به داعش، توجیه فعالیت‌های داعش و تبلیغ این گروه در اینترنت است.